h

Reactie op interview Wethouder Mollen in Halderbergse Bode

In de Halderbergse bode die woensdag 15 mei verschijnt staat een artikel over de actie van de SP tegen de blauwe zone.

Er is met wethouder Mollen gesproken door de bode en die geeft een eenzijdig verhaal aan.

- Er is 1 keer een uitnodiging geweest om met de wethouder te gaan
praten over onze bezwaren. Dit is door de SP afgehouden omdat wij eerst
met de bewoners van het Dr. Huijsmansplantsoen wilden spreken en de
afwikkeling van ons bezwaarschift wilden afwachten.
- Er heeft 1 lid van de SP in de Klankbordgroep gezeten. in deze groep
is nadrukkelijk gestuurd. De groep zat daar niet om te bepalen of er een
blauwe zone kwam maar alleen hoe deze werd ingedeeld. Meer zeggenschap
had de groep niet en het voorstel hoe het nu is ingericht kwam van het
adviesbureau. Niet de klankbordgroep. die konden alleen instemmen. Nadat
er nog een keer nadrukkelijk aangegeven is dat zij niet konden bepalen
of er een zone kwam alleen hoe deze vorm zou krijgen.
De verkeersdeskundigen hebben zelf informeel toe gegeven dat er geen parkeerprobleem is en dat een blauwe zone niet nodig is.

Mollen kan inderdaad zelf een besluit terug draaien. Hij hoeft namelijk
niet aan de raad te vragen of ergens een blauwe zone komt. Als
portefeuillehouder kan hij dat zelf bepalen.

De SP heeft in
Oktober een manifest aangeboden aan de wethouder met daarin een 10 tal
vragen. Dit heeft bijna een half jaar geduurd en een officiƫle klacht
voordat wij antwoord kregen.

En ook daar hebben wij nog niet alle antwoorden opgekregen.

De SP heeft een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente en samen met
de bewoners van het Dr. Huijsmansplantsoen deze posters opgehangen.

Dit besluit over de blauwe zone kent alleen verliezers.

- de bewoners kunnen de auto niet meer kwijt en worden verplicht om tegen kosten een parkeerontheffing aan te vragen.
- Gemeente Halderberge steekt hier een aanzienlijk bedrag in wat ze nooit terug zien.
-Alle geinde boetes gaan naar het rijk en niet naar de Gemeente Halderberge.

U bent hier