h

Nieuw bestuur

12 april 2018

Nieuw bestuur

Foto: SP

Tijdens de algemene leden vergadering is het bestuur
gekozen voor de aankomende 2 jaar. Penningmeester Sivais Mohameddin en
Afdelingsvoorzitter Wim Verhoeff hadden aangegeven niet herkiesbaar te
zijn en af te treden.

De aanwezige leden hebben vervolgens Rita Verhallen gekozen tot nieuwe afdelingsvoorzitter en Coert Bol tot penningmeester.

Het nieuwe bestuur bestaat dan voor de aankomende periode uit:

Rita Verhallen (afdelingsvoorzitter)
Corné Hopstaken (afdelingssecretaris)
Coert Bol (penningmeester)
Jan van Meer (leden coördinator)
Ivo Kalis (actie coördinator).

U bent hier