h

Nog meer achteruitgang in de zorg

6 januari 2017

Nog meer achteruitgang in de zorg

Foto: fotolia / fotolia

Directeur Peter Aben wil de nachtdiensten,weekend en avonddiensten bij vier

huisartsenposten gaan reorganiseren.Het is volgens hem onhoudbaar voor de werkdruk van de huisartsen om de huidige openingstijden aan te houden.

Of de mensen die gebruik maken van de huisartsenpost in Bergen op Zoom,Breda, Roosendaal en Etten-Leur

verder moeten gaan reizen zal in de komende maanden bekend worden.

Een vreemde gang van zaken daar er een overschot is

aan jonge artsen enĀ  er in 2015 nog advies werd gegeven om minder geneeskunde studenten toe te laten.

U bent hier